ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ป้องกันและบำบัดมลภาวะแผนกฯ ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างเชื่อมโลหะ)ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ป้องกันและบำบัดมลภาวะแผนกช่างเชื่อมโลหะ

กลับสู่ด้านบน