ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ป้องกันและบำบัดมลภาวะแผนกฯ ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างเชื่อมโลหะ)ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน