ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุที่กดเจลแบบเท้าเหยีบ ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างเชื่อมโลหะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ซื้อวัสดุที่กดเจลแบบเท้าเหยียบช่างเชื่อมโลหะ

กลับสู่ด้านบน