ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด ใช้ในการเรียนการสอน(เทคนิคการผลิต)ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน