ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงาน ป.ตรี ใช้ในการเรียนการสอน(งาน.ปตรี) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน