ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องจัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา ใช้ในการเรียนการสอน(งานแนะแนว) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-เรื่องจัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา

กลับสู่ด้านบน