ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องซื้อคอมพิวเตอร์ ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างอิเล็กทรอนิกส์) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน