ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องจัดซื้อวัสดุสำนักงานภาคฤดูร้อน ใช้ในการเรียนการสอน(เทคนิคการผลิต) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน