ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องจัดซื้อวัสดุการศึกษาภาคฤดูร้อน ใช้ในการเรียนการสอน(เทคนิคการผลิต) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-เรื่องจัดซื้อวัสดุการศึกษาภาคฤดูร้อน

กลับสู่ด้านบน