ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจ็คเตอณ์ ใช้ในการเรียนการสอน(เทคนิคการผลิต) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน