ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องจัดซื้อเครือตัดหญ้าแบบสะพาย 4 จังหวะ ใช้ในการเรียนการสอน(วก.หนองเรือ) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน