ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องจัดซื้อเครือตัดหญ้าแบบสะพาย 4 จังหวะ ใช้ในการเรียนการสอน(วก.หนองเรือ) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-เรื่องซื้อเครืองตัดหญ้าแบบสพาย-4-จังหวะ

กลับสู่ด้านบน