ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ-1

กลับสู่ด้านบน