14 ต.ค. 2563 ก่อสร้างอาคารจอดรถ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย (งานอาคาร)

กลับสู่ด้านบน