9-12-63 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุการศึกษา ใช้ในการเรียนการสอน(เทคโนโลยีสารสนเทศ)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธี เจาะจง

กลับสู่ด้านบน