9-12-63 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุติดตั้งจอ LED ห้องประชุมอินทนิล ใช้ในการเรียนการสอน(วิทยบริการฯ)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน