9-12-63 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง จ้างเหมาวัสดุติดตั้งจอ LED ห้องประชุมอินทนิล ใช้ในการเรียนการสอน(วิทยบริการฯ)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน