9-12-63 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง จัดซื้อวัสดุการศึกษา ใช้ในการเรียนการ(เทคนิคพื้นฐาน)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน