18/12/2563 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุการศึกษา ใช้ในการเรียนการสอน(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน