24 ธ.ค. 2563 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 1804/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564

กลับสู่ด้านบน