25/12/2563 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง จัดซื้อวัสดุการศึกษา ใช้ในการเรียนการสอน(ก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน