28/12/63 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง จัดซื้อชุดเครื่องแบบพนักงานความปลอดภัย เพื่อความเป็นระเบียบ(อาคารสถานที่) ประจำปีงบประมาณ2564 โดย วิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน