28 ม.ค. 2564 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 0036/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

มกราคม 28, 2021

post kktech