5/2/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ติดตั้ง LED ห้องประชุมศรีจันทร์ ใช้ในการเรียนการสอน(งานสื่อ)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน