9/2/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง จัดซื้อวัสดุซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศ ใช้ในการเรียนการสอน(กลโรงงานและเทคนิคการผลิต)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน