9/2/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ทีวีและตู้เย็น ใช้ในการเรียนการสอน(กลโรงงานและเทคนิคการผลิต)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน