10/2/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุการศึกษา(ครั้งที่2)ใช้ในการเรียนการสอน (ช่างไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน