11/2/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง การเปิดเรียนในสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่2)

กลับสู่ด้านบน