18-2-64 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ ใช้ในการเรียนการสอน(เทคนิคอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

กุมภาพันธ์ 19, 2021

post kktech