18-2-64 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ ใช้ในการเรียนการสอน(เทคนิคอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

18-2-64-ประกาส-เรื่อง-ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอรืและเก้าอี้-เทคนิคอุตสาหกรรม

กลับสู่ด้านบน