18/2/2564 ประกาสวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพันคอยล์มอเตอรืแบบตัวเลข ใช้ในการเรียนการสอน (วก.หนองเรือ ช่างไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

18-2-64-ประกาศ-เรื่อง-ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพันคอยล์มอเตอร์แบบตัวเลข-วก.หนองเรือ-ช่างไฟฟ้า

กลับสู่ด้านบน