18/2/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าฯ ฬช้ในการเรียนการสอน(วก.หนองเรือ.ช่างไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

18-2-64-ประกาศ-เรื่อง-ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าฯ-วก.หนองเรือ-ช่างไฟฟ้า

กลับสู่ด้านบน