18/2/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปรับปรุงห้องประชุมฯ(วก.หนองเรือ) ใช้ในการเรียนการสอน(วก.หนองเรือ.ช่างไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

18-2-64-ประกาศ-เรื่อง-ปรับปรุงห้องประชุมวก.หนองเรือเพื่อความเป็นระเบียบ-ไฟฟ้า

กลับสู่ด้านบน