18/2/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ ใช้ในการเรียนการสอน(วก.หนองเรือ สามัญฯ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

18-2-64-ประกาศ-เรื่อง-ซื้อโปรเจคเตอร์-วก.หนองเรือ-สามัญ

กลับสู่ด้านบน