18/2/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักรงานไม้ของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

เชิญชวนผู้สนใจเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักรงานไม้

กลับสู่ด้านบน