22/2/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง จัดซื้อวัสดุการศึกษา ใช้ในการเรียนการสอน(สำรวจ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

22-2-64-ประกาศ-เรื่อง-จัดซื้อวัสดุ-ปี64_วัสดุฝึก-สำรวจ

กลับสู่ด้านบน