12/03/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเหน่ง เจ้าหน้าที่งาน(ประชาสัมพันธ์)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงานประชาสัมพันธ์

กลับสู่ด้านบน