18/3/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรม(PLC) ใช้ในการเรียนการสอน(วก.หนองเรือ ไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

18-03-64-ซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมPLC

กลับสู่ด้านบน