25-3-64 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ ใช้ในการเรียนการสอน (งานอาคาร) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเจาะจง

25-3-64-ประกาศ-จัดซื้อ-โต๊ะและเก้าอี้

กลับสู่ด้านบน