25-3-64 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด IP CAMERA เพื่อใช้ในวิทยาลัยฯ (งานศูนย์ข้อมูลฯ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเจาะจง

25-3-64-ประกาศ-จัดซื้อ-IP-CAMERA

กลับสู่ด้านบน