ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเรื่องเลื่อนการปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

กลับสู่ด้านบน