ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง จัดหาอุปกรณ์ห้องนอนในหอพัก วก.หนองเรือ ใช้ในการเรียนการสอน(งานอาคาร) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน