ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

กลับสู่ด้านบน