ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ใช้ในการเรียนการสอน(กลโรงงานและเทคนิคการผลิต) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน