ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนฯวก.หนองเรือ ใช้ในการเรียนการสอน(งานอาคาร) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน