คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและครู ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กลับสู่ด้านบน