ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ภายใน IP-PHONE เพื่อใช้ในวิทยาลัย(งานศูนย์ข้อมูลฯ) ประจำปีงบประมาณ 2564(ครั้งที่2) โดย วิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน