ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ภายใน IP-PHONE(ครั้งที่2)

กลับสู่ด้านบน