คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลับสู่ด้านบน