ขอเผยแพร่ผลการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 14, 2021

www.kktech.ac.th