ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเขียนแบบและเก้าอี้ ใช้ในการเรียนการสอน(สภาปัตยกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วีธีเจาะจง

มิถุนายน 14, 2021

www.kktech.ac.th