รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะที่ 2 (ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู))

มิถุนายน 25, 2021

www.kktech.ac.th