ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงานครั้งที่1 ใช้ในการเรียนการสอน(งานพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

กรกฎาคม 5, 2021

www.kktech.ac.th